Αντλίες νερού στο Γέρακα

Εαν ψάχνετε Αντλίες νερού στο Γέρακα , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την Ελλάδα