Αντλίες νερού στην Αγία Βαρβάρα

Εαν ξάχνετε αντλίες νερού στο δήμο Αγίας Βαρβάρας , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την αττική

Αντλίες νερού