Αντλίες νερού στο Βελεστίνο

Εαν ψάχνετε Αντλίες νερού στο Βελεστίνο , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την Ελλάδα