Αντλίες νερού στη Κατερίνη

Εαν ψάχνετε Αντλίες νερού στη Κατερίνη , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την Ελλάδα