Αντλίες νερού στη Φλώρινα

Εαν ψάχνετε Αντλίες νερού στη Φλώρινα , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την Ελλάδα