Αντλίες νερού στη Λέρο

Εαν ψάχνετε Αντλίες νερού στη Λέρο , καλέστε εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ και ΝΙΚ ΟΕ που καλύπτει όλη την Ελλάδα