Ορολογία αντλιών

Αντλία ονομάζεται το μηχάνημα που αντλεί ή διακινεί υγρά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν το κινητήρα
Αντλητικό συγκρότημα ονομάζεται η αντλία μαζί με το κινητήρα (ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα/πετρελαιοκινητήρα) .
Πιεστικό συγκρότημα ονομάζεται το αυτόματο αντλητικό συγκρότημα που αυξάνη την πίεση σε μία εγκατάσταση για ιδανική και αυτόματη τροφοδοσία νερού .
Αναρρόφηση ονομάζεται το τμήμα του δικτύου από τη θέση του υγρού μέχρι την αντλία
Κατάθλιψη ονομάζεται το τμήμα του δικτύου από την αντλία μέχρι εκεί που καταλήγει η αντλία
Γεωμετρικό ύψος ονομάζεται η υψομετρική διαφορά από την επιφάνεια του αντλούμενου υγρού μέχρι το σημείο εξόδου του υγρού από το σωλήνα
Ύψος τριβών ονομάζεται το άθροισμα του γεωμετρικού ύψους και του ύψους των τριβών
Ύψος αναρρόφησης ονομάζεται η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια του αντλούμενου υγρού μέχρι το κέντρο της αντλίας
Παροχή αντλίας είναι η ποσότητα του υγρού που διακινείτε ανά μονάδα χρόνου και το μετράμε ανά μονάδα ύψους

Αντλίες νερού