Επισκευή service αντλίας νερού στη Μακεδονία

Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ εχει εμπειρία και παρακαταθήκη ανταλλακτικών απο πολλούς επώνυμους οίκους για την αξιόπιστη και οικονομική επισκευή αντλιών νερού.

Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ έχει τη δυνατότητα επισκευής όλων των τύπων αντλιών απο επιφανείας μονοβάθμιες , πολυβάθμιες σε ορισόντιες και κάθετες , υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης πηγαδιών , πιεστικά συγκροτήματα , κυκλοφορητές καθώς και πολλούς τύπους άλλων αντλιών ειδικών και μη .

Αντλίες νερού