Αντλίες για εφαρμογή σε Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Εφαρμογές αντλιών νερού

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Πλύσιμο μπουκαλιών

Διαδικασία ζύμωσης CIP / SIP Πλήρωση

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού