Αντλίες για εφαρμογή σε Επεξεργασία πόσιμου νερού

Εφαρμογές αντλιών νερού

Επεξεργασία πόσιμου νερού

Χημική επεξεργασία

Αφαλάτωση

Απολύμανση

Διήθηση και πλύση

Κροκίδωση και αερισμός

Καθίζηση

Δεξαμενές νερού

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού