Αντλίες για εφαρμογή σε Μεταφορές υγρών αποβλήτων και έλεγχος πλημμυρών

Εφαρμογές αντλιών νερού

Πλύσιμο και καθαρισμός CIP (Cleaning In Place) και SIP (Sterilization In Place)

Πλυντήρια εξαρτημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού