Αντλίες για εφαρμογή σε Αντιπλημμυρικό έλεγχο

Εφαρμογές αντλιών νερού

Μεταφορά λυμάτων και έλεγχος πλημμυρών

Αντιπλημμυρικός έλεγχος Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων υδάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού