Αντλίες για εφαρμογή σε Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων υδάτων

Εφαρμογές αντλιών νερού

Μεταφορά λυμάτων και έλεγχος πλημμυρών

Δεξαμενές κατακράτησης ομβρίων υδάτων

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού