Αντλίες για εφαρμογή σε Ναυτιλία

Εφαρμογές αντλιών νερού

θαλάσσια

Μηχανοστάσιο

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού