Αντλίες για εφαρμογή σε Θαλασσινό νερό

Εφαρμογές αντλιών νερού

Πρόσληψη ακατέργαστου νερού

Θαλασσινό νερό

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού