Αντλίες για εφαρμογή σε Ποτάμια και λίμνες

Εφαρμογές αντλιών νερού

Πρόσληψη ακατέργαστου νερού

Ποτάμια και λίμνες

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού