Αντλίες για εφαρμογή σε CIP (Cleaning In Place) και SIP (Sterilization In Place)

Εφαρμογές αντλιών νερού

Πλύσιμο και καθαρισμός CIP (Cleaning In Place) και SIP (Sterilization In Place)

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού