Αντλίες νερού ESPA PUMPS

Η ESPA είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και την καινοτομία αντλιών, συστημάτων και εξοπλισμού διαχείρισης νερού για τον οικιακό και τον οικιακό τομέα

Από το 1962, η ESPA αναγνωρίζεται διεθνώς για συνεχή καινοτομία, εξυπηρέτηση, ποιότητα προϊόντων και εγγύτητα προς τον πελάτη.

Για εμάς, η συνεχής βελτίωση των οικιακών λύσεων άντλησης νερού αποτελεί θεμελιώδη αξία. Για το λόγο αυτό, έχουμε μια αλυσίδα αξίας βασισμένη στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και σε στρατηγικό ορισμό που βασίζεται στην ανάπτυξη και την καινοτομία των προϊόντων και στη συνεχή ενσωμάτωση νέων σειρών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των σημερινών και μελλοντικών ανάγκες.

Στο ESPA, η καινοτομία και η έρευνα είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιπέδου αριστείας που επιβάλλεται από την αγορά και για την προσφορά καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σημερινών πελατών που απαιτούν τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελεσματικό και που εγγυώνται βιώσιμη επεξεργασία των ενεργειακών πόρων.

Τις αντλίες ESPA καθώς και υπεύθυνο service και ανταλλακτικά μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕ

Αντλίες νερού