Αντλίες νερού επιφανείας

Αντλίες νερού επιφανείας κυρίως φυγοκεντρικές για πότισμα , μεταφορά , οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Οι Αντλίες νερού επιφανείας κυρίως οι φυγοκεντρικές ( λόγο της φυγόκεντρης δύναμη που ασκείται στο νερό) και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αντλιών ανάλογα τη κατασκευή .

Παραδείγματα αντλιών επιφανείας είναι τα παρακάτω:

Περιφεριακές αντλίες νερού : Αντλίες όπου το νερό γυρνάει περιφεριακά στην φτερωτή μέσα στο σώμα της αντλίας

Αυτομάτου αναρροφήσεως φυγοκεντρικές αντλίες νερού : Αντλίες με σύστημα αυτόματης αναρρόφησης ( κυρίως τζιφάρι) με δυνατότητα άντλησης νερού απο 7-8 μέτρα βάθος χωρίς ανάγκη να είναι γεμάτος ο σωλήνας με νερό . Αντλίες που χρησιμοποιούνται σε πιεστικά συγκροτήματα για τροφοδοσία νερού ύπο πίεση.

Μονοβάθμιες (μίας φτερωτής) ή βιδάθμιες (δύο φτερωτών) φυγοκεντρικές αντλίες νερού: Μονοβάθμιες για μεταφορά πολλών κυβικών νερού , διβάθμιες για μεταφορά πολλών κυβικών με μεγαλύτερη πίεση . Αντλίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιεστικά συγκροτήματα , αδρευτικά συστήματα , πότισμα κήπων κ.α.

Πολυβάθμιες (πολλές φτερωτές) αθόρυβες αντλίες νερου: είναι οριζόντιες είτε κάθετες μεγάλων αποδόσεων . Οι αντλίες αυτές χρησιμοποιούνται σε πιεστικά συγκροτήματα και αδρευτικά συστήματα .

Η επιφανειακές αντλίες συνδέονται είτε με ηλεκτρικό κινητήρα ( μονοφασικό ή τριφασικό) ή κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.

Μεγάλη σειρά με αντλίες νερού επιφανείας μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. IDRΑ

Αντλίες νερού