Αντλίες αθόρυβες πολυβάθμιες

Αντλίες αθόρυβες πολυβάθμιες

Αντλίες αθόρυβες πολυβάθμιες 1

 

Αντλίες νερού φυγόκεντρες πολυβάθμιες  κατάλληλες για ύδρευση, πιεστικά και πλυστικά συγκροτήματα,πυρόσβεση, πότισμα κήπων, για οικιακή, αγροτική ή βιομηχανική χρήση και γενικώς όπου υπάρχει απαίτηση αντλιών με αθόρυβη λειτουργία για αναρρόφηση καθαρών υγρών χωρίς αιωρούμενα στερεά, χημικώς ουδέτερα.

Οι πολυβάθμιες αθόρυβες αντλίες νερού έχουν μεγάλες αποδόσεις με μικρές αποδόσεις πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας

Πολυβάθμιες αντλίες νερού υπάρχουν οριζόντιες  για σπίτια ή ποτίσματα και κάθετες για ξενοδοχεία , βιομηχανίες .

 Μεγάλη σειρά πολυβάθμιων αθόρυβων ηλεκτρικών αντλίων νερού μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

 

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού