Αντλίες πετρελαίου – Πετρελαιοκίνητες αντλίες

Αντλίες πετρελαιοκίνητες αυτομάτου αναρροφήσεως κατάλληλες για άντληση νερού για πότισμα, αρδεύση, πυρόσβεση κ.τ.λ.

Υπάρχουν αντλίες πετρελαιοκίνητες μεταφοράς νερού , υψηλής πίεσης ποτίσματος & πυρόσβεσης , άντλησης ακαθάρτων λυμάτων σε ενιαία βάση πλαίσιο .

Πλήρη σειρά πετρελαιοκίνητων αντλιών νερού μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού