Φυγοκεντρικές αντλίες νερού

φυγοκεντρικές αντλίες είναι οι αντλίες όπου το υγρό εισέρχεται στη φτερωτή της αντλίας συνήθως κοντά στο περιστρεφόμενο άξονα και επιταχύνεται από τη κίνηση της φτερωτής ακτινικά προς τα έξω από όπου εξέρχεται . Η κίνηση της φτερωτής προέρχεται απο ηλεκτρικό κινητήρα μοτέρ ή απο βενζινοκινητήρα / πετρελαιοκινητήρα .

Φυγοκεντρικές αντλίες νερού 1Φυγοκεντρικές αντλίες νερού κατάλληλες για δίκτυα άρδευσης, υδροδότηση, πιεστικά συγκροτήματα, πυρόσβεση, αστικές, βιομηχανικές, αγροτικές εφαρμογές.

Πλήρη σειρά φυγοκεντρικών αντλιών νερού μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. IDRA

Αντλίες νερού