Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 1Η επιλογή της κατάλληλης  υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης εξαρτάται από :Το είδος του προς άντληση νερού (θαλασσινό, υφάλμυρο, καθαρό, με περιεκτικότητα σε άμμο κ.λ).Την περιεκτικότητα σε άμμο (gr/m3). Την θερμοκρασία τού νερού. Την οξύτητα (PH). Το βάθος και την διάμετρο της γεώτρησης. Το είδος της χρήσης (αστική, βιομηχανική, ύδρευση, άρδευση κ.λ). Την απαιτουμένη παροχή και πίεση που απαιτείται για την λειτουργία των εκάστοτε εφαρμογών. Τη στατική καθώς και την δυναμική στάθμη του νερού στην γεώτρηση.Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης όπως είδος και τύπος σωληνώσεων, τάση ρεύματος (μονοφασικό- τριφασικό). Την απόσταση ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος καλωδίων μεταξύ αντλίας και πίνακα ελέγχου.

Μέγάλη σειρά και αναλλυτικές πληροφορίες υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών γεωτρήσεων μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. IDRA

 

Αντλίες νερού