Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων

Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 1Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 2Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υποβρύχιες αντλίες που έχουν τη δυνατότητα να αντλούν υγρά μαζί με αιωρούμενα στερεά ( λάσπη, ακαθαρσίες) ή λύματα . Ανάλογα την κατασκευή τους , το μέγεθος τους και το φτερωτής που που διαθέτουν οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες εφαρμογές έτσι οι υποβρύχιες  με φτερωτή vortex ή μονοκάναλες κτλ είναι κατάλληλες για άντληση λυμάτων απο βόθρους, αποχετεύσεις και βιολογικούς με δυνατότητα άντλησης στερεών μέχρι κάποιων εκατοστών . Οι υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρες έχουν την δυνατότητα να τεμαχίζουν και να πολτοποιούν τα λύματα που περιέχουν διάφορες οργανικές ινώδεις προσμίξεις πρίν τα προωθήσει η φτερωτή και λόγο κατασκευής έχουν επιπλέων δυνατότητα να τα ανυψώνουν σε μεγάλο ύψος χωρίς φραξίματα στις σωληνώσεις.
Βασικά για να επιλέξουμε μια αντλία λυμάτων χρειάζεται να γνωρίζουμε το απαιτούμενο μανομετρικό ύψος , πόσα κυβικά άνα ώρα θέλουμε να μεταφέρουμε , για τη χρήση ( ελαφριά , οικιακή , βιομηχανική , επαγγελματική) . Σε περίπτωση που η χρήση είναι για βόθρους που καταλήγουν λύματα απο δημόσιες τουαλέτες χρειάζεται να επιλέξουμε μια αντλία με κοπτήρες και μάλιστα βαραίους τύπου ώστε να μην έχουμε περίπτωση φρακαρίσματος της αντλίας .

Μεγάλη σειρά υποβρύχιων αντλιών λυμάτων με vortex , μονοκάναλες και με κοπτήρες μπορούμε να βρούμε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού