Αντλίες για μούστο κρασί λάδι

Αντλίες για μούστο κρασί λάδι 1

Αντλίες μεταγγίσεων μούστου, κρασιού, λαδιού, πετρελαίου αυτόματης αναρρόφησης με δυνατότητα εναλλαγής περιστροφής με διακόπτη διπλής ενέργειας.
Οι αντλίες μούστου κρασιού λαδιού και με δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου είναι ορειχάλκινες με οριχάλκινη ακτινωτή φτερωτή (radial) για να μπορούν να αντλούν και να μεταφέρων μούστο , κρασί και λάδι

Πλήρη σειρά ηλεκτρικών αντλιών μούστου κρασιού λαδιού μπορείτε να βρείτε στην εισαγωγική εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού