Αντλίες Πυρόσβεσης

Αντλίες Πυρόσβεσης 1Σε περιπτώσεις εξοχικών κυρίως μονοκατοικιών κοντά σε δασική έκταση η πυρόσβεση μπορεί να εξασφαλιστεί με την χρήση είτε αυτόνομων συγκροτημάτων βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων αντλιών νερού υψηλής πίεσης πυρόσβεσης είτε με την χρήση υψηλής πίεσης φυγοκεντρική ηλεκτρική αντλία νερού ( κυρίως πολυβάθμια) για χρήση πυρόσβεσης αλλά με την προϋπόθεση να υπάρχει και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διότι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς υπάρχει πιθανότητα διακοπής ρεύματος.
Οι αντλίες πυρόσβεσης αντλούν νερό από κάποια μεγάλη δεξαμενή νερού ή πισίνα επειδή εκτός τις υψηλές πιέσεις έχουν και μεγάλες παροχές ώστε να πετύχουμε ιδανικό αποτέλεσμα στη προστασία της περιουσίας . Οι αντλίες πυρόσβεσης χρειάζονται το μαλακό σωλήνα πυρόσβεσης ( πλακέ) και ένα ακροφύσιο εκτόξευσης νερού .
Η πυρόσβεση όσον αφορά σε μεγάλες εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία , νοσοκομεία κ.λ ) γίνεται με ειδικών προδιαγραφών αυτομάτων πυροσβεστικών συγκροτημάτων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. στις φυγόκεντρες αντλίες ή στις Αντλίες βενζινοκίνητες πετρελαιοκίνητες πυρόσβεσης υψηλής πίεσης

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού