Αντλίες θέρμανσης κλιματισμού ( κυκλοφορητές )

Αντλίες θέρμανσης κλιματισμού ( κυκλοφορητές ) 1

Θέρμανση κλιματισμός, χρησιμοποιούνται ειδικές αντλίες που τις ονομάζουμε κυκλοφορητές, η επιλογή τους εξαρτάται :

Από την χρήση για την οποία προορίζεται, θέρμανση ,κλιματισμός, ηλιακοί συλλέκτες, αστική χρήση, βιομηχανική χρήση.

Από τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εγκατάστασης όπως , κυκλοφορητές για ηλιακούς συλλέκτες (μέγιστη αντοχή στην γλυκόλη), ορειχάλκινοι για συστήματα ζεστού νερού, με inverter ηλεκτρονικοί για ορθολογικότερη και οικονομικότερη λειτουργία.

Από τις απαιτήσεις σε παροχή και μανομετρικό της εγκατάστασης οπότε γίνεται και η επιλογή της αντίστοιχης ισχύος και απόδοσης του κυκλοφορητή όπως και τα απαιτούμενα ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία όπως είδος στομίου ( σπείρωμα, φλαντζωτό ), μονός ,διπλός κ.λ

Αντλίες νερού