Πιεστικά συγκροτήματα

Η επιλογή του πιεστικού συγκροτήματος έχει να κάνει με τον αριθμό των παροχών που θα τροφοδοτήσει ύπο πίεση και την απαραίτηση πίεση που χρειάζεται στην εγκατάσταση μας .

Για μεγάλες χρήσεις προτιμούνται πιεστικά συγκροτήματα με παραπάνω από μία αντλίες για εναλλάξ ή παράλληλη χρήση αν χρειαστεί . Τα πιεστικά με παραπάνω  απο μία αντλία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως εξοικονόμιση ενέργειας , ιδανική παροχή και συνέχεια λειτουργίας σε περίπτωση ζημιάς οποιασδήποτε αντλίας .

Τα πιεστικά χωριζονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες ανάλογα το τρόπο λειτουργίας 1/ Πιεστικά με πιεστικό δοχείο μεμβράνης 2/ Πιεστικά με ηλεκτρονικό πιεστικό σύστημα και 3/ Πιεστικά με ρυθμιστή πίεσης Inverter .

 

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού