Πιεστικά με δοχείο διαστολής

Πιεστικά με δοχείο διαστολής 1Πιεστικά συγκροτήματα με αντλία και πιεστικό δοχείο μεμβράνης, κατάλληλα για άντληση και ύδρευση, άρδευση, πότισμα κήπων και γενικά για οικιακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται ενίσχυση της πίεσης του νερού. Το πιιεστικό συγκρότημα αποτελείται από την αντλία,το κατάλληλο (ανάλογα με την αντλία) δοχείο διαστολής, πιεζοστάτη, ορειχάλκινο ταφ πεντάοδο, μανόμετρο, εύκαμπτο μεταλικό σωλήνα (φλεξιμπλ) και καλώδιο με πρίζα σούκο.

Η λειτουργία της αντλίας εξαρτάται από τον πιεζοστάτη. Η εκκίνηση της αντλίας επιτυγχάνεται όταν η πίεση πέσει στο κάτω όριο του πιεζοστάτη και σταματά όταν ανέβει στο άνω όριο. Ο αριθμός των εκκινήσεων της αντλίας εξαρτάται από την ρύθμιση της διαφορικής πίεσης του πιεζοστάτη και την χωρητικότητα του δοχείου διαστολής.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού