Πιεστικά με δύο ή περισσότερες αντλίες

Πιεστικά με δύο ή περισσότερες αντλίες 1Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα υψηλών αποδόσεων με δύο ή περισσότερες οριζόντιες ή κατακόρυφες αντλίες, με δυνατότητα λειτουργίας (κατόπιν επιλογής) είτε με σταθερές στροφές και δυνατότητα ελέγχου των αντλιών με πιεζοστάτες και χρήση δοχείου διαστολής, είτε με σταθερή πίεση και μεταβλητές στροφές και έλεγχο των αντλιών με inverter. Τα πιεστικά διαθέτουν κοινή βάση με γαλβανιζέ ή από ανοξείδωτο χάλυβα (κατόπιν επιλογής) συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, με τις αντίστοιχες βάνες, καθώς επίσης και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας των αντλιών, θερμικές προστασίες και διακόπτες λειτουργίας.

Αντλίες νερού