Πιεστικά με inverter

Πιεστικά με inverter 1Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με αντλία και ηλεκτρονική συσκευή inverter , κατάλληλα για άντληση και ύδρευση, άρδευση, πότισμα κήπων και γενικά για οικιακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται ενίσχυση της πίεσης του νερού. Το πιιεστικό συγκρότημα αποτελείται από την αντλία,την  ηλεκτρονική συσκευή inverte και καλώδιο με πρίζα σούκο. Πλεονεκτήματα της χρήσης inverter, αποτελούν η χαμηλή κατανάλωσης ενέργειας, η σταθερή πίεση εξόδου, η απουσία υδραυλικών πληγμάτων, ο μικρός όγκος του συγκροτήματος, η ενσωματωμένη προστασία από έλλειψη νερού καθώς επίσης και η έλλειψη της επιβαλόμενης συντήρησης του δοχείου διαστολής (συμπλήρωση με αέρα ή αντικατάσταση της μεμβράνης).

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού