Βασική τεχνική ορολογία αντλιών

Βασική τεχνική ορολογία αντλιών

Αντλία ονομάζεται το μηχάνημα που αντλεί ή διακινεί υγρά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν το κινητήρα

Αντλητικό συγκρότημα ονομάζεται η αντλία μαζί με το κινητήρα (ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα / πετρελαιοκινητήρα) .
Πιεστικό συγκρότημα ονομάζεται το αυτόματο αντλητικό συγκρότημα που ξεκινάει την αντλία αυτόματα σε μία εγκατάσταση για ιδανική και αυτόματη τροφοδοσία νερού . Πιεστικό συγκροτήματα υπάρχουν με πιεστικό δοχείο , ηλεκτρονικό κιτ ή ινβερτερ .
Αναρρόφηση ονομάζεται το τμήμα του δικτύου από τη επιφάνεια του υγρού μέχρι την αντλία
Κατάθλιψη ονομάζεται το τμήμα του δικτύου  μετά από την αντλία μέχρι την εκροή  του  νερού.
Γεωμετρικό ύψος ονομάζεται η υψομετρική διαφορά από την επιφάνεια του αντλούμενου υγρού μέχρι το σημείο εξόδου του υγρού από το σωλήνα
Ύψος τριβών ονομάζεται το πρόσθετο ύψος εξαιτίας της τριβής του υγρού στις σωληνώσεις.
Ύψος αναρρόφησης ονομάζεται η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια του αντλούμενου υγρού μέχρι το κέντρο της αντλίας

Μανομετρικό ύψος είναι το άθροισμα του γεωμετρικού ύψους και τού ύψους τριβών.