Βυθιζομενες αντλιες

Βυθιζόμενες αντλίες εννοούμε τις υποβρύχιες αντλίες που έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν χωρίς πρόβλημα μέσα στο νερό με στεγανά καλώδια , στυπιοθλίπτες , στεγανά κτλ
Ο τρόπος για να δούμε αν μια αντλία είναι βυθιζόμενη και πόσο προστασία έχει απο το νερό είναι ο βαθμός προστασίας (Νόρμα ΕΝ60598-1)

Η Ένδειξη του βαθμού προστασίας έναντι σκόνης και υγρασίας – νερού αποτελείται από τα γράμματα IP ακολουθούμενα από δύο χαρακτηριστικά ψηφία, η επεξήγηση των οποίων φαίνεται παρακάτω:

1° ψηφίο:
Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων.

0 Καμμία προστασία
1 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 50mm
2 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 12,5mm
3 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων > 2,5mm
4 Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων >1 mm
5 Προστασία έναντι της σκόνης
6 Προστασία ολική έναντι της σκόνης

2° ψηφίο:
Προστασία έναντι εισόδου υγρασίας.

0 Καμμία προστασία
1 Προστασία από νερό που στάζει κάθετα
2 Προστασία από νερό που στάζει με κλίση max.15°
3 Προστασία από τη βροχή με κλίση έως 60°
4 Προστασία από ψεκαζόμενο νερό προερχόμενο
από οποιαδήποτε κατεύθυνση
5 Προστασία από εκτοξευόμενο νερό προερχόμενο από
οποιαδήποτε κατεύθυνση
6 Προστασία από θαλάσσια κύματα
7 Προστασία από την επίδραση εμβάπτισης σε νερό
8 Προστασία από μόνιμη βύθιση σε νερό

Οι βυθιζόμενες αντλίες έχουμε IP 58 – IP 68

Βυθιζόμενες αντλίες είναι οι υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων λυμάτων άλλα και οι υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης πηγαδιού και μπορείτε να τις βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού