Κυκλοφορητες νερου θέρμανσης καλοριφέρ

Κυκλοφορητες νερου θέρμανσης καλοριφέρ

Οι κυκλοφορητές νερού χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις θέρμανσης – καλοριφέρ , ηλιακού θερμοσίφωνα , ζεστών νερών χρήσεις & κλιματισμό.
Κυκλοφορητές νερού μπορεί να υπάρχουν με μοτέρ υδρολίπαντο , μαγνητικό , inverter & ηλεκτρικό .

Για να θερμανθεί ένας χώρος θα πρέπει το κάθε σώμα να τροφοδοτηθεί με ποσότητα νερού που εξαρτάται ανάλογη με την ισχύ του σώματος και τη θερμοκρασιακή πτώση του νερού στο σώμα.
Την κυκλοφορία του ζεστού νερού στα σώματα αναλαμβάνει μια ηλεκτροκίνητη αντλία που ονομάζεται κυκλοφορητής.
Πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ταχύτητα του νερού, μικρότερη διάμετρο σωλήνα , μεγάλες δυνατότητες διαμόρφωσης του δικτύου και το λεβητοστάσιο μπορεί να είναι σχεδόν οπουδήποτε σε αντίθεση με παλαιότερες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης απλά του φαινομένου της βαρύτητας του ζεστού νερού ( ανεβαίνει προς τα πάνω)
Ο κυκλοφορητής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κυκλοφορία νερού ώστε να υπερνικηθεί η αντίσταση του δικτύου και ποτέ για την άντληση ή ανύψωση νερού . .
Κυκλοφορητές συναντάμε:
Σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης καλοριφέρ κλειστού κυκλώματος.
Σε εγκαταστάσεις κλιματισμού με νερό.
Σε ηλιακά συστήματα, για τη μεταφορά του ζεστού νερού από τους θερμοσίφωνες και χρησιμοποιούνται πλέον ειδική κυκλοφορητές .
Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης όπου οι κυκλοφορητές έχουν ορειχάλκινο κέλυφος .

Οι κυκλοφορητές πλέον είναι υδρολίπαντοι, εκμηδενίζοντας σχεδόν την ανάγκη συντήρησης. Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές είναι κλειστού τύπου ενιαίου άξονα αντλία μοτέρ και όλα τα κινούμενα μέρη τους βρέχονται από νερό, το οποίο λιπαίνει και ψύχει συγχρόνως.
Λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα και παρουσιάζουν πολύ μικρή αντίσταση στη ροή του νερού.
Η κατασκευή του κελύφους της αντλίας είναι από χυτοσίδηρο και το περίβλημα του κινητήρα είναι αλουμινένιο, για καλύτερη αποβολή της θερμοκρασίας.
Υδραυλική σύνδεση.
Οι κυκλοφορητές συνδέονται στο δίκτυο νερού με ρακόρ μέχρι 1 ½΄΄ διάμετρος των στομίων , ενώ για μεγαλύτερη διάμετρο στομίων η σύνδεση γίνεται μέσω φλαντζών.
Πάντα ο άξονας του κινητήρα πρέπει να είναι οριζόντιος και το κουτί συνδεσμολογίας στην πάνω πλευρά ή στο πλάι.
Οι κυκλοφορητές τοποθετούνται σε σημείο που να μη γίνεται συγκέντρωση αέρα.
Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται εξαέρωση του κυκλοφορητή από τη βίδα που υπάρχει στο κινητήρα.

Οι κυκλοφορητές επιλέγονται, όπως όλες οι αντλίες από την απαιτούμενο μανομετρικό και παροχή με βάση το διάγραμμα του κατασκευαστή.
Το μανομετρικό είναι άσχετο με στατικό ύψος της εγκατάστασης και σχετικό αλλά σχετικο με τη πτώση πίεσης της εγκατάστασης.
Η παροχή υπολογίζεται από την ισχύ των σωμάτων και τη διαφορά θερμοκρασίας του νερού που προσάγεται προς τα σώματα και που επιστρέφει προς το λέβητα.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού