Πιεστικό νερού

Πιεστικό νερού είναι το συγκρότημα που αποτελείτε από μία ή περισσότερες αντλίες νερού που συνεργάζονται με το απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόματη εκκίνηση και παύση της αντλίας (αντλιών) για σταθερή πίεση στην εγκατάσταση χωρίς ανάγκη οποιαδήποτε χειροκίνητης εντολής.
Στην περίπτωση της μίας αντλίας ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι
α/ Πιεστικό δοχείο διαστολής με πιεσσοστάτη , μανόμετρο , ταφ και αν χρειάζεται φλεξίμπλ ή
α/ Κάποιος ηλεκτρονικό μηχανισμός ( ηλεκτρονικό κιτ ή ινβέρτερ ) .

Με το πιεστικό δοχείο και το πιεσσοστάτη στο πιεστικό δοχείο διαστολής μέσα στη μεμβράνη βρίσκεται το νερό (πιεστικό δοχείο ανταλλακτική μεμβράνης) ή περιορίζεται από μεμβράνη-διάφραγμα (πιεστικό δοχείο χωρίς ανταλλακτική μεμβράνη) .Όσο δουλεύει η αντλία δημιουργείτε πίεση στο δίκτυο ύδρευσης μέσω διαστολής της μεμβράνης .Το πότε θα ξεκινήσει η σταματήσει αντλία νερού εξαρτάται από τη ρύθμιση του πιεσσοστάτη (μικρή για την εκκίνηση και μεγάλη για τη παύση) . Υπάρχουν πιεσσοστάτες που ρυθμίζουμε και τις δύο πιέσεις ή πιεσσοστάτες με μία ρύθμιση ( η δεύτερη ρυθμίζεται αυτόματη με βάση τη διαφορά ) . Πλεονεκτήματα με το πιεστικό δοχείο διαστολής και το πιεσσοστάτη είναι ότι μπαίνει σε κάθε εγκατάσταση χωρίς περιορισμούς που μπορεί να έχουμε με το ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. ύψος εγκατάστασης ) .Μειονεκτήματα είναι πολλά όπως η ανάγκη συντήρησης με προσθήκη άερα (ο αέρας χάνεται) , απαραίτητη ρύθμιση πιεσσοστάτη και προβλήματα όταν το νερό είναι ευάλμυρο .

Με το ηλεκτρονικό μηχανισμό ,που είναι και πιο σύγχρονα συστήματα για μετατροπή της αντλίας νερού σε πιεστικό νερού, η αυτόματη εκκίνηση και παύση γίνεται με διάφορες μεθόδους κυρίως τους αισθητήρες πίεσης και μια μικτή μεμβράνη που πιέζει το δίκτυο .Στα ηλεκτρονικά συστήματα έχουμε επιπλέον προστασία έλλειψης νερού και μερικές φορές λυχνίες ενδείξεων ή δυνατότητα ρύθμισης πίεσης εκκίνησης. .Πλεονεκτήματα έχει πολλά το ηλεκτρονικό όπως το Plug & play χωρίς ανάγκη ρύθμισης ή συντήρησης , σταθερή πίεση όσο είμαστε μέσα στις δυνατότητες τις αντλίας , ιδανική λειτουργία για άντληση απο δεξαμενές ή για ποτίσματα . Μειονεκτήματα είναι ο περιορισμός στο ύψος της εγκατάστασης ( 15-25μέτρα ανάλογα τη ρύθμιση της πίεσης εκκίνησης ) & ότι η πίεση προστίθεται όταν τραβάμε απο δίκτυο .

Διάφοροι μύθοι σχετικά με τα πιεστικά νερού
1/ Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι με το ηλεκτρονικό οι εκκινήσεις ή οι παύσεις είναι περισσότερες μέσα σε μία ώρα , αυτό ισχύει μόνο όταν κάποιος εσκεμένα ανοιγοκλείνει μια βρύση γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι εκκινήσεις και παύσεις είναι λιγότερες και περιορίζονται σε κάθε χρήση απο μία (π.χ. πότισμα ) . Σημειώνουμε ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δοχείο διαστολής (μεμβράνη σπασμένη , δοχείο με τρύπα κτλ) ή με το πιεσσοστάτη (χαλασμένος ή βουλωμένος ) τότε έχουμε συνεχείς εκκινήσεις και παύσεις της αντλίας κάτι που μπορεί να προκαλέσει και ζημιά . Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις τις προλαβαίνουμε λόγο του ήχου της εκκίνησης και παύσης της αντλίας άλλα σε περίπτωση υποβρύχιας αντλίας μπορεί ο κίνδυνος να είναι μεγαλύτερος.
2/ Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι το πιεστικό δοχείο αυξάνει τη πίεση , αυτό ισχύει μόνο όταν έχουμε ρυθμίζει ψηλά το πιεσσοστάτη και όταν ανοίγουμε την βρύση για λίγο χρόνο (ανάλογα το δοχείο που έχουμε) γιατί όταν η βρύση παραμείνει ανοικτή η πίεση θα πέσει σε αυτό που παράγει η αντλία νερού .
3/ Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα ηλεκτρονικά χαλάνε , είναι εντελώς λάθος γιατί ισχύει ότι σε όλα τα οικιακά μηχανήματα που λίγο η πολλή έχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα . Όπως σε όλα τα μηχανήματα με ηλεκτρονικά κυκλώματα οι συνθήκες λειτουργίας , η ποιότητα ρεύματος και χρήση κτλ μπορεί να υπάρχει βλάβη άρα όπως θα κινδυνέψει ένα κλιματιστικό έτσι μπορεί να κινδυνεύσει και ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο ίδιο χώρο . Φυσικά ηλεκτρονικό με ηλεκτρονικό ποιοτικά διαφέρουν όπως και αντλίες νερού με αντλίες νερού .

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιεστικά νερού όπως και για τα ηλεκτρονικά ΚΙΤ μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού