Πιθανές βλάβες κυκλοφορητή

Πιθανές βλάβες κυκλοφορητή (κύριες πιθανότητες)
Κολλημένος ο κινητήρας.
Αυτό συνήθως μπορεί να συμβεί α) αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης, που βρίσκεται στο κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι β) να έχει φρακάρει η φτερωτή στο κέλυφος από σκουριές ή σκουπίδια που υπήρχαν στο δίκτυο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στο σώμα της αντλίας και καθαρίζουμε εσωτερικά γ) Η φτερωτή έχει πετσικάρει απο τυχόν υπερθέρμανση του νερού λόγο αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα. Ξεβιδώνουμε τον κινητήρα και αντικαθιστούμε τη φτερωτή.
Ο κυκλοφορητής δεν ξεκινάει
α) Καμένος πυκνωτής απο ρεύμα (μόνο στους μονοφασικούς). Ελέγχουμε ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και στρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι, αν ο κυκλοφορητής ξεκινάει ο πυκνωτής έχει χαλάσει. Τον αντικαθιστούμε με ένα καινούριο με ίδια μF β)Οι επαφές ρύθμισης των ταχυτήτων περιστροφής μπορεί να είναι χαλασμένες. Αντικαθιστούμε το διακόπτη ταχυτήτων γ) Σε τριφασικούς κυκλοφορητές ελέγχουμε αν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό. Αν αυτό συμβαίνει, ελέγχουμε αν πάνε τρεις φάσεις δ) Να έχει καεί το μοτέρ. Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. από είσοδο νερού στα τυλίγματα του κινητήρα ή απο κακή ποιότητα ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις κυκλοφορητών μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού