Σταθμοί ανύψωσης λυμάτων

Σταθμοί ανύψωσης λυμάτων

Οι σταθμοί ανύψωσης λυμάτων χρησιμοποιούνται όπου είναι αδύνατη με τη βαρύτητα να σταλθούν τα ακάθαρτα ή λύματα στην αποχέτευση ή στον βόθρο .
Αυτό συμβαίνει σε υπόγεια , ημικλινές οικόπεδα ή σε περιοχές παραθαλάσσιες όπου είναι χαμηλότερα απο την αποχέτευση .

Η επιλογή τους γίνεται με βάση το μέγεθος της χρήσης ( αριθμό wc ,νυπτήρων , άτομα χρήσης κτλ) και τις απαιτούμενες αποδόσεις της αντλίας.
Μια κατηγορία σταθμών ανύψωσης λυμάτων είναι αυτοί που τοποθετούνται πίσω από το wc και συνήθως έχουν δυνατότητα να δεχτούν και νυπτήρα , πλυντήριο , ντούζ κτλ . Αυτοί οι σταθμοί είναι πιο απλή στη τοποθέτηση και δεν απαιτούν ούτε πολλή χώρο ούτε πολλή χρήμα .Περιλαμβάνουν το δοχείο , την αντλία με κοπτήρες , το φλοτέρ και τις εισόδους και εξόδους .Η λειτουργία τους είναι απλή , με το γέμισμα το φλοτέρ ενεργοποιεί την αντλία για να ανυψώσει τα λύματα και τα ύδατα στην αποχέτευση ή στο βόθρο.
Για μεγαλύτερες χρήσεις ή για πιο δύσκολες απαιτούνται μεγαλύτεροι σταθμοί με μία ή δύο αντλίες . Αυτοί οι σταθμοί αποτελούνται από το δοχείο πολυαιθυλενίου ,μια ή δύο αντλίες λυμάτων , τα υδραυλικά εξαρτήματα και σε μεγαλύτερα μεγέθη το πίνακα και τα επιπλέον φλοτέρ στάθμης.

Σταθμός λυμάτων πίσω απο wc
Σταθμός λυμάτων πίσω απο wc
Συστήματα σταθμών λυμάτων διάφορα
Συστήματα σταθμών λυμάτων διάφορα
Εσωτερικό συστημάτων λυμάτων
Εσωτερικό συστημάτων λυμάτων

Τη σειρά με τους σταθμούς ανύψωσης λυμάτων μπορείτε να τους βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού