Φυγοκεντρικές αντλίες DAB μεγάλων αποδόσεων KDN

Φυγοκεντρικές αντλίες DAB μεγάλων αποδόσεων KDN

Φυγοκεντρικές Standardized αντλίες DAB κατάλληλες για τροφοδοσία νερού, θέρμανση Και air conditioning, ψύξη και πιεστικά συστήματα, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές χρήσεις .

Βαρέους τύπου χυτοσίδηρο σώμα και μονοβάθμια φτερωτή με διαστάσεις σύμφωνα με ISO 2858/DIN 24256
Διαθέσιμες είτε σκέτες αντλίες ή έτοιμες με κινητήρα και σύνδεση με κόμπλερ
Διαθέσιμες και με άλλα υλικά (ορειχάλκινες)
4 , 2 ή με 6 πόλους κινητήρα
Εύρως αποδόσεων απο 1,5 μέχρι 500 kW
Αποδόσεις απο 3 μέχρι 3000 m3/h με ύψος μέχρι 157 μέτρα
Θερμοκρασία υγρού απο -10°C μέχρι +120°C

Τη σειρά με τις φυγοκεντρικές αντλίες DAB pumps μεγάλων αποδόσεων μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Φυγοκεντρικές αντλίες DAB pumps Μεγάλων αποδόσεων
Φυγοκεντρικές αντλίες DAB pumps Μεγάλων αποδόσεων

Αντλίες νερού