Υποβρύχιες αντλίες για γεωτρήσεις 6″ 8″ 10″ IDRA VS

Υποβρύχιες αντλίες για γεωτρήσεις 6″ 8″ 10″ IDRA VS

Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ & ΝΙΚ. Ο.Ε. προσφέρει τις υποβρύχιες αντλίες 6″ 8″ 10″ και άνω για γεωτρήσεις .

Κατασκευή
– Υποβρύχιες πλήρως ανοξείδωτες αντλίες για γεωτρήσεις μεγαλύτερες από 6″.
– Κατασκευασμένα για σύνδεση με κινητήρες σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA. – Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη από AISI 304 (διατίθεται επίσης και σε AISI 316)
– Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
– Φτερωτές ακτινικής ροής για τους τύπους VS 13, VS 18, VS 27
– Φτερωτές μικτής ροής για τους τύπους VS 45, VS 60, VS 78, VS 97
– Στόμιο κατάθλιψης G 2΄΄1/2 – G 5΄΄.

Απόδοση
– Παροχή μέχρι 120 m3/h.
– Μανομετρικό μέχρι 500 m.
– Ισχύς ηλεκτροκινητήρα μέχρι 110 kW.
– Ταχύτητα περιστροφής 2900 r.p.m. (50 Hz).

Εφαρμογές
– Για καθαρό νερό, μη-διαβρωτικό.
– Για πόσιμο νερό σε κατοικήσιμες περιοχές αντλούμενο από γεωτρήσεις.
– Για ύρδευση.
– Για άρδευση
– Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
– Για εφαρμογές πυρόσβεσης.
– Για οριζόντια ή κατακόρυφη θέση λειτουργίας

Συνθήκες Λειτουργίας
– Θερμοκρασία νερού μέχρι 50 °C.
– Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου στο νερό: 50 gr/m3.
– Συνεχόμενη λειτουργία.
– Φορά περιστροφής: δεξιόστροφα κοιτώντας την αντλία από την πλευρά του κινητήρα.

Την σειρά Υποβρύχιων αντλιών για γεωτρήσεις απο 6″ IDRA VS μπορείτε να τις βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες γεωτρήσεων IDRA 6" και άνω VS
Αντλίες γεωτρήσεων IDRA 6″ και άνω VS
Καμπύλες υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων IDRA 6" και άνω VS
Καμπύλες υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων IDRA 6″ και άνω VS

Αντλίες νερού