Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων πηγαδιών

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων πηγαδιών

Αντλίες κατάλληλες για υποβρύχια τοποθέτηση σε βάθος σε γεωτρήσεις και πηγάδια .
Η επιλογή γίνεται ανάλογα το βάθος , διαθέσιμο νερό σε ύψος και ποσότητα , διάμετρο γεώτρησης και απαιτούμενες αποδόσεις .
Μερικοί τύποι αντλιών είναι οι κάτωθι:

Αντλίες με άντληση από χαμηλά και ψύξη από τα αντλούμενα νερά ώστε να μην είναι απαραίτητη η πλήρης βύθιση της αντλίας και να γίνεται εκμετάλλευση όσο γίνεται περισσότερου νερού .Οι αντλίες με άντληση από το κάτω μέρος είναι μονομπλόκ με ενιαίο σώμα και υπάρχουν σε 4″ και 5″ και άνω με δυνατότητα φλοτέρ στάθμης.Οι αντλίες αυτές έχουν περιορισμό στο βάθος και στις αποδόσεις τους .
Αντλίες με άντληση από το κέντρο όπου το μοτέρ είναι κάτω και η αντλία πάνω όπου συνδέονται μεταξύ τους . Ο κατασκευαστής του μοτέρ με το κατασκευαστή της αντλίας είναι διαφορετικοί και η σύνδεση γίνεται με πολύγωνο όπου είναι στάνταρ σε όλους του κατασκευαστές . Αυτού του τύπου οι αντλίες συνήθως είναι 4″ άλλα υπάρχουν και μεγαλύτερες σε μέτρα και αποδόσεις 6″ , 8″ , 10″
Μια ξεχωριστή κατηγορία αντλιών είναι οι μονοβάθμιες αντλίες με άντληση από ψηλά όπου είναι πολλή μικρού μεγέθους αντλίες με άντληση από το κέντρο . Αυτού του τύπου οι αντλίες έχουν μία περιφεριακή αντλία με πολλή μικρές αποδόσεις .
Παλαιότερα ,άλλα πλέον έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται απο τα μεγάλα εργοστάσια, υπήρχαν και οι παλμικές αντλίες με μικρές αποδόσεις και ελαστική φτερωτή

Μεγάλη σειρά με Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων πηγαδιών μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Αντλίες νερού