Αντλίες jet

Αντλίες jet αυτομάτου αναρρόφησης

Αντλίες JET αυτομάτου αναρρόφησης αναφέρουμε τις αντλίες που έχουν τη δυνατότητα άντλησης νερού με αέρα και συνήθως διαθέτουμε εσωτερικό ή εξωτερικό τζιφάρι.

Το τζιφάρι επιστρέφει νερό στη φτερωτή δίνοντας επιπλέον ώθηση στο νερό και με αυτό το τρόπο βελτιώνεται η αναρροφητική ικανότητα της αντλίας και αυξάνεται και η πίεση .
Αντλίες jet αυτόματης αναρρόφησης κατασκευάζονται με χυτοσίδηρο σώμα αντλίας , ανοξείδωτο σώμα αντλίας ή πλαστικό σώμα αντλίας .
Οι αντλίες Jet είναι ιδανικές για τροφοδοσία νερού σε σπίτια , σε κήπο , για αυτόματο πότισμα σαν πιεστικά νερού μαζί με δοχείο διαστολής , ηλεκτρονικό πίεσης ή Inverter.

Ο όρος «αυτόματη; αναρρόφησης αντλία” περιγράφει μια φυγοκεντρική αντλία που μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν αέρα-νερού για να επιτευχθεί μια πλήρως γεμάτοι κατάσταση άντλησης.

Κατ ‘αρχάς, ας ορίσουμε μία φυγόκεντρη αντλία:
Μια φυγοκεντρική αντλία είναι οποιαδήποτε αντλία που χρησιμοποιεί τη φυγόκεντρο δύναμη για να δημιουργήσει διαφορετική πίεση σε ένα ρευστό.

Οι μη αυτομάτου αναρροφήσεως φυγόκεντρες αντλίες έρχονται σε πολλούς τύπους. Όταν λειτουργούν σε πλήρη γεμάτη αναρρόφηση ή σε υποβρύχια εφαρμογή, το στροφείο είναι γεμάτο νερό και δεν έχει πρόβλημα να δημιουργήσει τη διαφορά πίεσης και ως εκ τούτου την άντληση νερού ενώ αν έχουν αέρα το δεσμεύουν και δεν μπορούν να αντλήσουν νερό μέχρι να αφαιρεθεί ο αέρας.

Τι είναι διαφορετικό για μια αντλία αυτόματης αναρρόφησης;

Α “self-priming” η αυτομάτου αναρρόφησης φυγοκεντρική αντλία υπερνικά το πρόβλημα της δέσμευσης αέρα με ανάμιξη του αέρα με το νερό για τη δημιουργία ενός υγρού με ιδιότητες σαν εκείνες του νερού. Η αντλία μετά απαλλάσεται απο τον αέρα και κινεί το νερό μόνο, ακριβώς όπως μιας φυγοκεντρικής αντλίας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι και οι αυτομάτου αναρρόφησεως αντλίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς νερό στο περίβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις Αντλίες αυτόματης αναρρόφησης φυγοκεντρικές μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού