Βλάβες πιεστικού & αντλίας νερού

Μερικές πληροφορίες για πιθανές βλάβες πιεστικών και αντλιών νερού.

1.ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ ΔΟΧΕΙΟ(ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ)
Α. Το
Β. Αντλία ξεκινάει και σταµατάει σε λίγο χρόνο .
Γ. Ανεβάζει θερμοκρασία απο τις πολλές εκκινήσεις και παύσεις της αντλίας .

1.Η ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ( ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΜΟΤΕΡ)
ΑΙΤΙΕΣ:

Α.Περιστροφική ταχύτητα αντλίας υψηλή
Β.Ολικό µανοµομετρικό ύψος συστήµατος µικρότερο από το αναµενόµενο ή υπολογισµένο όποτε η παροχή είναι µεγαλύτερη από την κανονική
Γ.Μεγάλη η πυκνότητα ή το ιξώδες του υγρού
∆.Μηχανικές βλάβες όπως:
∆1 Άξονας µε κάµψη η κακή ευθυγράµµιση
∆2 Εµποδίζεται ή περιστροφή της φτερωτής.
∆3 Στυπιοθλήπτης πολύ σφικτός
∆4 Ακατάλληλος μηχανικός στυπιοθλήπτης.

1.Η ΑΝΤΛΙΑ ∆ΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΑΙΤΙΕΣ:

Α.Περιστροφική ταχύτητα αντλίας χαµηλή.
Β.Αέρας στο υγρό.
Γ.Λανθασµένη φορά περιστροφής.
∆.∆ιάµετρος φτερωτής µικρή
Ε.Μηχανική φθορά ή βλάβες.
Ζ.Φτερωτή µερικώς βουλωµένη.

1.Η ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΛΙΓΟ ΥΓΡΟ
ΑΙΤΙΕΣ:

Α.Εισαγωγή αέρα από αναρρόφηση ή στεγανό, σχηµατισµός αεροθύλακα.
Β.Περιστροφική ταχύτητα αντλίας χαµηλή.
Γ.Ολικό µανοµετρικό ύψος εγκατάστασης µεγαλύτερο από το αναµενόµενο.
∆.Ύψος αναρρόφησης µεγαλύτερο ή ποτύρι πυθμένος µικρή
Ε.Μερικός βουλωµένη γραµµή αναρρόφησης ή φίλτρο.
Ζ.Φτερωτή µερικώς βουλωµένη.
Η.Υψιλή θερµοκρασία του υγρού(ατµοποίηση σπηλέωση στην αναρρόφηση)
Θ.Το ιξώδες του υγρού είναιµεγαλύτερο από το αναµενόµενο.
Ι.Μηχανικές φθορές ή βλαβες όπως:
Ι1 Φθαρµένο δακτύλιο φθοράς
Ι2 Καταστραµµένη φτερωτή
Ι3 Καταστραµµένος µηχανικός στυπιοθλήπτης (Στεγανό)

1.Η ΑΝΤΛΙΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΕΡΟ
ΑΙΤΙΕΣ:

Α.Η αντλία και ο σωλήνας αναρρόφησης δεν εξαερώθηκαν και δεν έχουν γεµίσει µε υγρό.
Β.Περιστροφική ταχύτητα αντλίας πολύ χαµηλή.
Γ.Ολικό µανοµετρικό ύψος εγκατάστασηςµεγαλύτερο από το ολικό ύψος που δίνει η αντλία.
∆.Ύψος αναρρόφησηςµεγαλύτερο από αυτό που έχει κατασκευαστεί η αντλία
Ε.Πτερωτή ή φίλτρο αναρρόφησης εντελώς βουλωµένο.
Ζ.Λανθασµένη φορά περιστροφής.

Η εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε. διαθέτει υπεύθυνο και αξιόπιστο service για τις σειρές των αντλιών που εισάγει και αντιπροσωπεύει .

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού