ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Υδραυλική σύνδεση.
Συνδέονται στο δίκτυο με ρακόρ όταν η διάμετρος των στομίων τους είναι μέχρι 1 ½΄΄ , ενώ για στόμια από 1 ½΄΄ και πάνω η σύνδεση γίνεται μέσω φλαντζών.
Κατά την τοποθέτηση ο άξονας του κινητήρα πρέπει να είναι οριζόντιος και το κουτί των ηλεκτρικών στην πάνω πλευρά ή στο πλάι.

Το σημείο τοποθέτησης του κυκλοφορητή πρέπει να είναι τέτοιο που να μη γίνεται συγκέντρωση αέρα. Επίσης ο άξονας πρέπει να είναι πάντα οριζόντιος για να είναι δυνατή η εξαέρωση του κυκλοφορητή, και οι δυνάμεις στα έδρανά του να είναι πάντα ακτινικές. Σε κατακόρυφη σωλήνα δεν είναι δυνατό να γίνει λάθος τοποθέτηση, σε οριζόντια σωλήνα όμως θα πρέπει να προσέχουμε ώστε ο κινητήρας να μην είναι πάνω ή κάτω από το σωλήνα αλλά στο πλάι.
Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης πρέπει να εξαερώσουμε τον κυκλοφορητή από τη βίδα που υπάρχει στο πίσω μέρος του κινητήρα.

Την αγορά των κυκλοφορητών σας μπορείτε να τη κάνετε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. που εισάγει και αντιπροσωπεύει το επώνυμο εργοστάσιο κατασκευής κυκλοφορητών (Made in Italy) DAB pumps.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

    Αντλίες νερού