Πίνακες αντλιών νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενοι

Πίνακες αντλιών νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενοι

Υπάρχουν πίνακες νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενοι υψηλής τεχνολογίας με πλήρης προστασίες IDRA control panels Made in Italy

Η σειρά των πινάκων νέας γενιάς αυτορυθμιζόμενοι είναι οι κάτωθι :

ADM/ADT-A-CL-SB Ηλεκτρονικοί πίνακες για υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης αυτορυθμιζόμενοι με αμπερομετρική προστασία και έλειψης νερού με χρήση ηλεκτροδίων . Με γενικό διακόπτη , επιλογή αυτόματο-0-χειροκίνητο , επαφές για φλοτέρ ή πιεσσοστάτη και λυχνίες.

salupo πίνακας με προστασία έλειψης νερού με ηλεκτρόδια

salupo πίνακας με προστασία έλειψης νερού με ηλεκτρόδια

ADM/ADT-A-CMS-L-IL Ηλεκτρονικοί πίνακες για υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης αυτορυθμιζόμενοι με αμπερομετρική προστασία και έλειψης νερού με cosφ (χωρίς ανάγκη ηλεκτροδίων) . Με γενικό διακόπτη , επιλογή αυτόματο-0-χειροκίνητο , επαφές για φλοτέρ ή πιεσσοστάτη και λυχνίες.

salupo πίνακας με προστασία έλειψης νερού με cosφ

salupo πίνακας με προστασία έλειψης νερού με cosφ

ADM/ADT-A-GA-CL-SM Ηλεκτρονικοί πίνακες για πιεστικά δίδυμα με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης . Με γενικό διακόπτη ,δύο διακόπτες (κάθε αντλίας) επιλογή αυτόματο-0-χειροκίνητο ,3″ χρονοκαθυστέριση εκκίνησης μεταξύ αντλιών, ρύθμιση για κάθε αντλία . επαφές για φλοτέρ ή πιεσσοστάτη και λυχνίες.

Ηλεκτρονικοί πίνακες για πιεστικά δίδυμα με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης

Ηλεκτρονικοί πίνακες για πιεστικά δίδυμα με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης

ADM/ADT-GS-AR-SB Ηλεκτρονικοί πίνακες για υδροβρύχιες αντλίες λυμάτων δίδυμες με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης . Με γενικό διακόπτη ,δύο διακόπτες (κάθε αντλίας) επιλογή αυτόματο-0-χειροκίνητο ,3″ χρονοκαθυστέριση εκκίνησης μεταξύ αντλιών, ρύθμιση για κάθε αντλία . επαφές για φλοτέρ ή πιεσσοστάτη και λυχνίες.

Ηλεκτρονικοί πίνακες για υδροβρύχιες αντλίες λυμάτων δίδυμες με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης

Ηλεκτρονικοί πίνακες για υδροβρύχιες αντλίες λυμάτων δίδυμες με αμπερομετρική προστασία και έλεγχο στάθμης

Τη πλήρη σειρά με τους πίνακες IDRA μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΝΤ. & ΝΙΚ. Ο.Ε.