Πολυβάθμιες αντλίες (Αθόρυβες)

Πολυβάθμιες αντλίες (αθόρυβες)

Τοποθετώντας δύο ίδιες αντλίες να λειτουργούν συγχρόνων σε σειρά (η μία να τροφοδοτεί την άλλη) τότε αυξάνεται το συνολικό μανομετρικό ύψος σχεδόν στο διπλάσιο του μανομετρικού κάθε αντλίας .
Περισσότερα για τις πολυβάθμιες αντλίες

Πολυβάθμιες αθόρυβες αντλίες Euromatic PMC

Πολυβάθμιες αθόρυβες αντλίες Euromatic PMC

Πολυβάθμιες αθόρυβες ηλεκτρικές αντλίες EUROMATIC PMC (Group Speroni Italy) για χρήση σε πιεστικά ,πότισμα κήπων , αυτόματα ποτίσματα κτλ
Περισσότερα για τις πολυβάθμιες αθόρυβες αντλίες Euromatic PMC

Σύγκριση οριζόντιας με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας

Σύγκριση οριζόντιας με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας

Όταν βάζουμε μια αντλία νερού σε σειρά με μια άλλη ίδια τότε το μέγιστο μανομετρικό ύψος αυξάνεται ενώ μέγιστη παροχή μένει σταθερή, με αυτή την αρχή κατασκευάζονται οι πολυβάθμιες (με πολλές φτερωτές) ηλεκτρικές αντλίες νερού .
Περισσότερα για τη σύγκριση οριζόντιων με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας