Αντλίες jet

Featured

Αντλίες jet αυτομάτου αναρρόφησης

Αντλίες JET αυτομάτου αναρρόφησης αναφέρουμε τις αντλίες που έχουν τη δυνατότητα άντλησης νερού με αέρα και συνήθως διαθέτουμε εσωτερικό ή εξωτερικό τζιφάρι.
Περισσότερα για τις αντλίες jet αυτόματης αναρρόφησης