Κατακόρυφες (κάθετες) πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες IDRA SR

Κατακόρυφες (κάθετες) πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες IDRA SR

Χαρακτηριστικά
– Κατακόρυφες (κάθετες) μη αυτόματης αναρρόφησης πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, συνδεμένες με ηλεκτρικό κινητήρα
– Οι φτερωτές και οι θάλαμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία
– Μεγάλο εύρος λειτουργίας
– ∆ιαθέσιμο για κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβαAISI 304 καιAISI 316
Περισσότερα για τις κατακόρυφες (κάθετες) πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες IDRA SR

Κάθετες πολυβάθμιες αντλίες VS – VSM SPERONI

Κάθετες πολυβάθμιες αντλίες VS – VSM SPERONI

Κάθετες πολυβάθμιες πλήρως ανοξείδωτες ηλεκτρικές In-line αντλίες SPERONI ITALY σειρά VSM για επαγγελματική χρήση ή για μεταφορά νερού υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας απο -15οC μέχρι 110oC (π.χ. ατμολέβητες) .
Περισσότερα για τις κάθετες πολυβάθμιες αντλίες VS – VSM SPERONI