Πέρι φυγοκεντρικών αντλιών νερού

Πέρι φυγοκεντρικών αντλιών νερού

Η φυγοκεντρική αντλία είναι μια αντλία που χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενο (μέσω άξονα) στροφείο για να αυξήσει την πίεση ενός ρευστού. Οι Φυγόκεντρες αντλίες χρησιμοποιούνται συνήθως για να μετακινήσετε τα υγρά μέσα από ένα σύστημα σωληνώσεων.
Περισσότερα για τις φυγοκεντρικές αντλίες νερού