Ιστορία της αντλίας

Αντλίες νερού έχουν αναφερθεί από το 3000 π.Χ. με τροχούς και χρησιμοποιούσαν ζώα για την παροχή ενέργειας για να μετακινήσετε τους τροχούς. Οι σύγχρονες αντλίες περιλαμβάνουν φυγοκεντρική αντλία, αξονικής ροής , αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως κ.α.

Περισσότερα για την ιστορία της αντλίας