Πιθανές βλάβες κυκλοφορητή

Πιθανές βλάβες κυκλοφορητή (κύριες πιθανότητες) Κολλημένος ο κινητήρας. Αυτό συνήθως μπορεί να συμβεί α) αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης, που βρίσκεται στο κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι β) να έχει φρακάρει η φτερωτή…

Περισσότερα

Αντλίες νερού